Evde Bakım Ücreti

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olan bakıma muhtaç özürlülere, resmi veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti verilmesi devletçe sağlanacaktır.”

Yani eve giren toplam maaş, evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde, kişi başına düşen miktar 305 TL'den az olmak zorundadır. Bunun yanı sıra engelli olan kişinin sağlık raporunda; “Ağır Özürlü” kısmında “Evet” yazmak zorundadır.

Bakıma muhtaç özürlülere verilecek evde bakım ücreti kişiye kim bakıyorsa ona verilmektedir. Ancak engelli olan ve engelliye bakmakla yükümlü olan kişi arasında kan bağı olmalı ve engelli ve ona bakan kişinin ayni evde ikamet etmesi zorunludur.

Evde bakım parası için kişi Sosyal Hizmet İl Müdürlüğüne başvurulur. Daha sonra Sosyal hizmetlerden bir grup başvuru yapan kişinin evine incelemeye gider. Eğer uygun olduğuna karar verilirse ve kişinin evde bakılmasına karar verilirse asgari ücret miktarı kadar kişiye evde bakım parası verilir. Ancak kişi evde değil de herhangi bir bakım merkezinde kalacaksa asgari ücretin 2 katı maaş verilir.

İstenecek Belgeler:
Başvuruda, bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Sağlık kurulu raporu,
b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
c) İkametgâh belgesi,(Çocuk ve bakan kişi)
d) Çocuk için 2 adet vesikalık fotoğraf
e) SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
f) Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.
g) Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
h) Tapudan alınacak eşler adına ev kayıt bilgileri
ı) Varsa, öğrenim durumunu gösteren belge sureti.

ENGELLİ EVDE BAKIM HİZMETİ İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

* AĞIR DERECEDE ÖZÜRLÜ OLDUĞUNU GÖSTEREN RAPOR(RAPORUN ASLI).TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET DEVLET HASTANESİNDEN ALINMIŞ OLUP. RAPORDA AĞIR ÖZÜRLÜDÜR İBARESİ VE ,RAPOR ORANI % 50 VE ÜZERİ OLACAK

* EVDE YAŞAYAN VE ÇALIŞAN VEYA EMEKLİ OLAN HERKESİN MAAŞ BODROSU

* MALVARLIĞI VAR İSE TAPU FOTOKOBİSİ VEYA RUHSAT FOTOKOBİSİ

* VASİ KARARI, (18 YAŞINI DOLDURMUŞ ZİHİNSEL ENGELLİLER İÇİN)(ADLİYEDEN ALINACAK) BAŞVURU ESNASINDA ADLİYEDEN ALINAN TEVZİ FORMU YETERLİ

* 2022 SAYILI YASADAN YARARLANIYOR İSE MAAŞ BODRORU(EMEKLİ SANDIĞINDAN ALINACAK)

* TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EVDE YAŞAYAN HERKESİN GAYRİMENKULLERİ OLUP OLMADIĞINA DAİR BELGE

* TARLA BAĞ BAHÇE OLUP OLMADIĞINA DAİR TARIM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TARIMSAL GELİR RAPORU ALACAK(EVDE YAŞAYAN HERKESİN )

* MUHTARDAN BİLDİRİM KAYDI FOTOKOBİSİ(ASLI GİBİDİR MÜHÜR VE KAŞESİ OLACAK)(FORM 5)

* KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR ASGARİ ÜCRETİN 2/3'i OLMASI LAZIM

* BAŞVURACAK KİŞİ EVRAKLARI GETİRECEK

NOT: ENGELLİ KİŞİYE BAKICILIK YAPACAK OLAN KİŞİLERLE ENGELLİ KİŞİ ARASINDA KAN BAĞI OLMASI GEREKİYOR

NOT: BAŞVURU İÇİN KESİNLİKLE ENGELLİ KİŞİNİN GETİRİLMESİNE GEREK YOKTUR